Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ theo lời dạy của Bác

Trong suốt quá trình lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng quần chúng đông đảo góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, Bác từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, ''Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng", "Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những người con ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại".

Bác không chỉ nêu lên vai trò, vị trí của người phụ nữ đối với xã hội mà còn là người đi tiên phong trong phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng nam nữ. Cả cuộc đời 79 mùa xuân, Bác đã giành trọn vẹn cho dân cho đất nước. Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng, Bác căn dặn toàn Đảng, toàn dân “Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, từ nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà Nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội, quản lý Nhà nước và làm tròn bổn phận với gia đình. Chỉ thị số 37 – CT/TW ngày 16/5/1994 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg ngày 21/01/2002 và Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ là những văn kiện quan trọng, là bước cụ thể hóa các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà Nước ta về công tác phụ nữ và sự tiến bộ phụ nữ.

Thực hiện các Chỉ thị, Quyết định trên, Ban cán sự đảng và lãnh đạo TANDTC kịp thời quan tâm chỉ đạo công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Tòa án nhân dân bằng nhiều hình thức, trong đó có việc ban hành các văn bản chỉ đạohướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng hiệu quả, chị em phụ nữ ngày càng phát triển. Mới đây nhất, Chánh án TANDTC đã ban hành Chỉ thị số 03/2017/CT-CA ngày 02/3/2017 nhằm tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Tòa án nhân dân, Chỉ thị này được phổ biến, chỉ đạo đến TAND các cấp trong hệ thống để thực hiện. Do đó trong thời gian qua, TAND nói chung và TAND hai cấp của tỉnh Kon Tum đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện bình đẳng giới, các hoạt động khác vì sự tiến bộ của phụ nữ và đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từng bước đi vào nề nếp, quan điểm về bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ được quán triệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử và các nhiệm vụ công tác khác của Tòa án nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TAND tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt chính sách đối với phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Bên cạnh đó, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp với tổ chức Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ khảo sát đánh giá thực trạng cán bộ nữ để đề xuất lãnh đạo xem xét quy hoạch cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch, nhất là cán bộ trẻ, có năng lực, cán bộ nữ người dân tộc nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo như lời dạy của Bác “ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo”.

Ngoài ra, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cũng quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, vào các ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam… Ban luôn tham mưu, đề xuất lãnh đạo cơ quan hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động chào mừng, nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp phụ nữ có cơ hội giao lưu, học hỏi và giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ.

Ngoài việc có được sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp lãnh đạo, chính chị em phụ nữ đã luôn cố gắng vươn lên để tìm quyền bình đẳng thực sự cho mình như lời dạy của Bác. Trong công tác xét xử, các nữ Thẩm phán không ngại khó, ngại khổ, không né tránh những vụ việc khó khăn phức tạp mà luôn nghiên cứu, học hỏi, phối hợp tốt với đồng nghiệp và các cơ quan hữu quan giải quyết án đúng pháp luật, không để xảy ra tiêu cực. Đối với án hình sự thì giải quyết đúng người đúng tội, đúng pháp luật; trong giải quyết án dân sự thì luôn lắng nghe các bên đương sự để ra phán quyết thấu tình, đạt lý; trong giải quyết án hôn nhân gia đình, các nữ Thẩm phán luôn chú trọng công tác hòa giải để hàn gắn các gia đình có nguy cơ tan vỡ… Các nữ Thẩm tra viên, Thư ký và công chức khác cũng luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ tư pháp; còn trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, phụ nữ Tòa án luôn có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đõ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn cũng như tổ chức tốt cuộc sống gia đình.

Ngoài công tác chuyên môn, chị em đều tích cực tham gia các hoạt động phong trào do các cấp, các ngành phát động; làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, một số chị phấn đấu vượt khó vươn lên, có chị nhờ người chăm sóc con nhỏ để theo học các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử, học Chính trị và tham gia các lớp bồi dưỡng khác, có chị không quản ngại khó khăn, nhận công tác ở huyện khác để thực hiện tốt công tác chung của TAND, điển hình là các chị Ngô Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Hân, Lê Thị Hòa…các chị là tấm gương vượt khó vươn lên để phụ nữ TAND hai cấp tỉnh Kon Tum ngưỡng mộ, học hỏi. Chính vì lẽ đó, trong những năm qua nhiều chị đã đạt được thành tích cao, được cấp có thẩm quyền khen thưởng. Năm 2016, có 04 chị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 63 chị đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” và 16 chị được Chánh án TAND tỉnh Kon Tum tặng Giấy khen.

Để tạo điều kiện cho chị em phát triển hơn nữa, trong thời gian tới Ban vì sự tiến bộ phụ nữ TAND tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, về ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản nhận thức về vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới; phát động thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ nữ, tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường; đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách cho nữ cán bộ, công chức và người lao động. Qua đó, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới, tạo nguồn cán bộ nữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ TAND vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện tốt lời dặn dò của Bác về công tác phụ nữ.

Bình Thanh

Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao