Chánh án Nguyễn Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 24/01/2018, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương.

Về phía Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Lê Quang Bích, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Phó Chánh án cùng tập thể Thẩm phán, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang.

Trong năm công tác 2017, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết 2.647 vụ, việc trong tổng số 2.825 vụ, việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 93,7%). So với năm 2016 tăng 216 vụ, việc. Trong công tác xét xử án hình sự, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Tòa án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trong điều tra - truy tố - xét xử. Công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm, chất lượng xét xử các loại án được nâng lên, chú trọng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa.

Trong giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và hành chính, lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp tích cực chủ động chỉ đạo rà soát các trường hợp đang tạm đình chỉ để xem xét, giải quyết khi căn cứ tạm đình chỉ đã hết, đặc biệt là những vụ án tạm đình chỉ từ nhiều năm trước, đã giải quyết 101/151 vụ án. Chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, đã hòa giải thành 1.589/1.916 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 83% trong tổng số các vụ, việc dân sự đã giải quyết.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân đối với 338 bản án, quyết định; tổ chức 44 phiên tòa rút kinh nghiệm; sửa chữa phòng xử án theo mô hình mới; tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án trong năm qua tiếp tục được tăng cường.

Công tác thi đua khen thưởng đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, chất lượng các phong trào thi đua từng bước được nâng cao. Qua các phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng như: Đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đồng chí Hoàng Thị Minh Khánh, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen đối với 12 cá nhân là cán bộ, công chức Tòa án; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen cho 43 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 04 cá nhân; 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân, 27 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Về tập thể, có 02 tập thể được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen, 05 tập thể được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen, 03 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen, 15 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến, 11 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Đặc biệt, có 02 tập thể là Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”, đây thành tích nổi bật của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang (là đơn vị duy nhất trong hệ thống Tòa án nhân dân, trong năm 2017 được tặng thưởng 02 Cờ Thi đua Chính phủ).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc nhìn nhận, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục hữu hiệu.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao tặng Cờ Thi đua Chính phủ
cho TAND tỉnh Tuyên Quang

Để khắc phục kịp thời những tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang cần tập trung quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và hoạt động Tòa án; quán triệt sâu sắc 05 ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử và 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của hệ thống Tòa án nhân dân; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; đẩy mạnh công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; chú trọng công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, lề lối, tác phong làm việc…

Thay mặt tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang, Chánh án Lê Quang Bích tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Chánh án Nguyễn Hòa Bình; đồng thời, bày tỏ quyết tâm cùng với tập thể lãnh đạo quán triệt, chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang tổ chức  thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các quy định của pháp luật để triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Tòa án thực sự là cơ quan bảo vệ công lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được vinh danh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Phương Hằng

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao