TAND tối cao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, Ngành Nội chính

Sáng nay, ngày 30/3/2012, tại Hà Nội, Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, Ngành nội chính đã chính thức được khai mạc. Đồng chí Trần Văn Tú, Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND tối cao (đơn vị Khối trưởng) và đồng chí Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán thường trực Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước (đơn vị Khối phó) chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ngành, đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, Ngành trong Khối thi đua.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Khối thi đua các Bộ, Ngành nội chính, đồng chí Trần Văn Tú đã trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 của Khối thi đua các Bộ, Ngành nội chính. Theo đó,  dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo các Bộ, Ngành trong Khối, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2011 đã tiếp tục được duy trì, phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi cả diện rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Từ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác TĐKT, trên cơ sở Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới”. Ngay từ đầu năm 2011, cấp ủy và lãnh đạo các Bộ, Ngành trong Khối đã tập trung chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong từng Bộ, Ngành với tinh thần đổi mới và thiết thực; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 07/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, theo nội dung Kế hoạch số 50/KH-TĐKT-TA ngày 25/3/2011 về tổ chức phong trào thi đua năm 2011 đã được 9 Bộ, Ngành trong Khối ký giao ước thi đua từ đầu năm; Các đơn vị trong Khối đã tổ chức ngay phong trào thi đua theo nội dung đã được ký kết và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các Bộ, Ngành trong Khối đều có văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua, đăng ký thi đua giữa các tập thể và cá nhân với các nội dung thi đua cụ thể, sát thực, gắn với nội dung thi đua chung của Khối, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác TĐKT năm 2011 của từng Bộ, Ngành trong Khối đã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Nội dung phong trào thi đua yêu nước diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể và thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, từng địa phương và đơn vị. Chỉ tiêu thi đua ngày càng bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các Bộ, Ngành và được xác định ngay từ đầu năm, được quan tâm chỉ đạo bài bản, chặt chẽ; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua, đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể và có nhiều hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt. Nhờ đó, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác của từng Bộ, Ngành của toàn Khối.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua thường xuyên trong năm, một số Bộ, Ngành trong Khối đã có sáng kiến phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành, của đơn vị để tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hoạt động thi đua năm 2011 của Khối đã có bước chuyển biến tích cực hơn. Đơn vị Khối trưởng (Tòa án nhân dân tối cao) và Khối phó (Kiểm toán Nhà nước) đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực, như: Tổ chức nhiều cuộc họp Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các Bộ, Ngành; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TĐKT của Khối; tổ chức kiểm tra chéo tại một số đơn vị, địa phương... Các hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh công tác TĐKT của Khối và tạo điều kiện để các Bộ, Ngành trao đổi những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động TĐKT.

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2011, TAND tối cao đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban cán sự Đảng, các Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân địa phương và các đơn vị trực thuộc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành theo tinh thần nội dung Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Các Cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động TĐKT. Nhằm nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn cho lãnh đạo và cán bộ làm công tác TĐKT trong Ngành, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác TĐKT cho hơn 200 cán bộ làm công tác TĐKT của ngành Tòa án nhân dân. Hội đồng TĐKT đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, số 725/CT-TTg ngày 07/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật TĐKT.

Tòa án nhân dân tối cao đã phát động trong toàn Ngành phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề ngành Toà án nhân dân học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Quyết tâm xây dựng ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp”, với mục tiêu trọng tâm là “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”. Các đơn vị trong Ngành đã tổ chức các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày Truyền thống ngành TAND và những ngày lễ, kỷ niệm khác trong năm… Trên cương vị là “Khối trưởng” Khối thi đua các Bộ, Ngành nội chính Trung ương; Hội đồng TĐKT ngành Tòa án nhân dân đã xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua trong Khối, tổ chức ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2011 và tích cực tham gia các hoạt động thi đua chung của Khối.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn đề nghị Chính phủ xét tặng danh hiệu “ Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2011, kết quả Tòa án nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước được suy tôn, đề nghị Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua hạng Ba, Bộ Quốc phòng – Cờ thi đua hạng nhì và Bộ Công an – Cờ thi đua hạng nhất. Năm 2012, Kiểm toán Nhà nước được bầu làm Khối trưởng và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Khối phó.

Để thống nhất thực hiện tốt công tác thi đua trong năm 2012, các cơ quan trong Khối đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2012 với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại diện các cơ quan trong Khối ký giao ức thi đua năm 2012

Các Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Các Đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị

Tin, ảnh: Anh Võ

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.39363528 - Fax : 04.39393335.
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao