Tòa án nhân dân tối cao giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác

Ngày 22/02/2017, tại Hà Nội, TAND tối cao tổ chức họp giao ban công tác tháng (từ ngày 26/10/2016 đến ngày 15/02/2017) để tổng kết những công việc đã thực hiện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao chủ trì buổi giao ban.

Tham dự buổi giao ban, có các đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao, Thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TAND tối cao.

Theo báo cáo được trình bày tại buổi giao ban, trong thời gian từ ngày 26/10/2016 đến ngày 15/02/2017, TAND tối cao đã triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ công tác. Trong thời gian qua, TAND tối cao đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, như: Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đặc xá năm 2016; Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã ra mắt bộ trang phục xét xử tại phiên họp toàn thể; tổ chức phiên họp của Hội đồng giám đốc thẩm gồm 5 Thẩm phán TAND tối cao để xét xử giám đốc thẩm đối với các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng khóa 1 đào tạo Cử nhân luật. Các Đoàn kiểm tra do các lãnh đạo TAND tối cao, Thẩm phán TAND tối cao làm trưởng đoàn đã hoàn thành việc kiểm tra công tác xét xử của các TAND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2016...

Ban cán sự đảng TAND tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại 4 điểm cầu (TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Học viện Tòa án và Vụ Công tác phía Nam). TAND tối cao  chủ trì, đăng cai tổ chức Diễn đàn cải cách phá sản tại châu Á lần thứ 10 và Hội nghị Chánh án các nước có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. Bên cạnh đó, TAND tối cao đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017; Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp và Lễ khai trương hệ thống truyền hình hội nghị đến TAND cấp huyện. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo TAND tối cao đã dự và chỉ đạo các Cụm thi đua tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016; dự Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của các TAND cấp cao và cấp TAND tỉnh. Mới đây, TAND tối cao đã chuẩn bị chu đáo cho buổi làm việc của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương với Ban cán sự đảng của Liên ngành tư pháp - Nội chính Trung ương về công tác phối hợp năm 2017…

Trong công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và xét xử các vụ án theo thủ tục giám đốc thấm, tái thẩm, các Vụ Giám đốc kiểm tra đã tăng cường xem xét đơn cũng như xét xử các vụ án theo thẩm quyền. Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 19 vụ án. TAQS Trung ương kiểm tra 27/27 bản án của TAQS khu vực và các hồ sơ án sơ thẩm, phúc thẩm của TAQS cấp quân khu, hồ sơ án phúc thẩm TAQS Trung ương.

Về công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã xây dựng dự thảo, hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền về dự án Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015, Bộ luật Lao động, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Đấu giá tài sản, Luật Cạnh tranh, Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án (sửa đổi)… TAND tối cao ban hành 3 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán; xây dựng 21 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán; phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng 3 dự thảo Thông tư liên tịch do các bộ ngành khác chủ trì soạn thảo; dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ chức Thừa phát lại…

Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được Học viện Tòa án giảng dạy theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; tổ chức thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử; viết giáo trình các môn học chuyên ngành Tòa án trong chương trình đào tạo đại học; biên soạn, chỉnh lý tài liệu đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án theo các quy định mới; hoàn thiện bộ đề thi phục vụ công tác đào tạo Thư ký, Thẩm tra viên.

Đồng thời, từ tháng 11/2016 đến nay, các đơn vị giúp việc thuộc TAND tối cao  như: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Thanh tra, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổng hợp, Văn phòng, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Công tác phía Nam, Báo Công lý, Tạp chí TAND tùy từng chức năng được giao đã nỗ lực bám sát công tác chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Nêu ý kiến tại buổi giao ban, các đồng chí Thẩm phán TAND tối cao và lãnh đạo các đơn vị cơ bản đồng tình với Báo cáo công tác của cơ quan TAND tối cao; đồng thời bổ sung thêm một số nội dung công việc liên quan tới các nội dung, như: cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; công tác tổ chức cán bộ; công tác xử lý đơn; về Quy chế, tiêu chuẩn thi nâng ngạch Thư ký, Thẩm tra viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ…

Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận buổi giao ban

Phát biểu kết luận buổi giao ban, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị thuộc TAND tối cao; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong công tác giải quyết đơn và xét xử giám đốc, kỷ luật lao động còn chưa cao, về sự thiếu hụt và tâm lý không ổn định của một bộ phận công chức.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nêu ra một số giải pháp, yêu cầu các đơn nghiêm túc triển thực hiện có hiệu quả.

Về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, lãnh đạo các Vụ giám đốc kiểm tra, Hội đồng Thẩm phán cần tăng cường trách nhiệm trong công tác điều hành; các Vụ giám đốc cần tổ chức phân loại đơn cho hợp lý, phối hợp với các đồng chí Thẩm phán TAND tối cao về thời gian, địa điểm để giải quyết đơn thư nhằm đảm bảo việc giải quyết đơn đảm bảo tỷ lệ và chất lượng.

Trong công tác cán bộ, các đơn vị liên quan cần phối hợp tích cực với Vụ Tổ chức-Cán bộ, chủ động để xuất tham mưu để kiện toàn nguồn cán bộ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, ưu tiên để các đơn vị phát triển nguồn cán bộ tại chỗ nhưng phải đảm bảo trình độ, phẩm chất đạo đức.

Về Chiến lược phát triển Tòa án đến năm 2020 và thời gian tiếp theo, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng chiến lược về tổ chức cán bộ, chiến lược phát triển công nghệ thông tin… Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức (dự kiến vào tháng 03/2017), Hội nghị tổng kết 15 năm kinh nghiệm xét xử (dự kiến vào tháng 09/2017), Hội nghị tập huấn viết bản án (dự kiến vào tháng 03/2017, tại Bắc Ninh); cần khẩn trương hoàn thiện các Nghị quyết, Quy chế, Hướng dẫn đã được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017; các đoàn kiểm tra khẩn trương tổng hợp kết luận thanh tra, kiểm tra. Các đơn vị thuộc TAND tối cao, mà cụ thể là các đồng chí lãnh đạo cần tăng cương kỷ cương, kỷ luật công vụ; tiên phong gương mẫu đi đầu, đề cao tinh thần, trách nhiệm, cùng với tập thể chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm công tác, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng đã cho ý kiến về những nội dung liên quan tới cơ sở vật chất, trang thiết bị; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; chế độ chính sách… đối với cán bộ, công chức.

Nguyên Anh

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao