Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, hướng tới xây dựng Tòa án thân thiện, gần dân, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý

Ngày 15/03/2016, TAND tối cao tổ chức gặp mặt các cơ quan Báo chí, truyền thông nhằm báo cáo khái quát một số kết quả thi hành Hiến pháp, Luật Tổ chức TAND; thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong năm qua; chương trình, kế hoạch công tác của các TAND và tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách tư pháp trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực và đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TAND tối cao đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức TAND năm 2014..., trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2015, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu trong xét xử, các Tòa án nhân dân đã khẩn trương, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về Cải cách tư pháp, và đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Do đó, vị thế và chất lượng công tác của Thẩm phán, của các Tòa án được nâng cao, làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong giai đoạn mới, góp phần củng cố Nhà nước Pháp quyền Việt Nam XHCN.

Thi hành Luật Tổ chức TAND, TAND tối cao đã khẩn trương sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và đã hoàn thành việc xây dựng 4 cấp Tòa án, gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Toà án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Đồng thời, triển khai xây dựng Đề án thành lập Tòa Gia đình và Người chưa thành niên. Ngày 21/01/2016, Chánh án TANDTC đã ban hành Thông tư số 01 quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; TAND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh và tương đương. Trong tháng 04/2016, TAND tối cao sẽ tổ chức Hội nghị Triển khai thành lập các Tòa chuyên trách tại các Tòa án, đặc biệt là thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao phát biểu tại buổi họp báo

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển án lệ theo Luật Tổ chức TAND, ngày 29/10/2015, TAND tối cao đã công bố Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Đây chính là phương thức hiệu quả để khắc phục các khiếm khuyết của pháp luật, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và tiên liệu được trong các phán quyết của Tòa án, qua đó có tác dụng hướng dẫn các hành vi ứng xử không chỉ đối với các bên trong vụ án, mà còn đối với mỗi công dân và cộng đồng xã hội.

Trong tháng 03/2016 này, TAND tối cao sẽ tổ chức 02 cuộc Hội thảo (ngày 16/3 tại Hà Nội và ngày 19/3/2016 tại TP HCM) để lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia pháp lý, các nhà hoạt động thực tiễn, góp ý đối với một số Bản án, Quyết định Giám đốc thẩm bước đầu được lựa chọn để giới thiệu làm án lệ. Đầu quý II/2016, TAND tối cao sẽ xuất bản Tập Án lệ đầu tiên áp dụng cho các Tòa án trong toàn quốc.

Đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý, một trong 05 giải pháp đột phá mà TAND tối cao đề ra trong những năm qua là: Đổi mới công tác hành chính – tư pháp tại các Tòa án, nhằm công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, với các nội dung cụ thể sau:

(1) Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, loại bỏ các loại giấy tờ, thủ tục không cần thiết, áp dụng quy trình một cửa, một dấu liên thông;

(2) Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, tư pháp của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân truy cập vào  website, kiot điện tử của Tòa án để biết được đầy đủ thông tin về vụ việc của mình đang được Tòa án giải quyết (cán bộ trực tiếp giải quyết, tiến độ, thời gian và quy định của pháp luật về giải quyết vụ việc đó);

(3) Giáo dục cán bộ Tòa án về quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ và tinh thần, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, thực sự là công bộc của dân; thái độ tiếp dân lịch sự, lễ phép, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các yêu cầu về các loại giấy tờ, thủ tục hành chính tư pháp một lần, một cửa, đảm bảo nhanh chóng, không để người dân mất thời gian đi lại, tốn kém;

(4) Kêu gọi các tổ chức, cá nhân hợp tác với các Tòa án phản ánh, góp ý, tố giác các hành vi, thái độ hống hách, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, đòi hối lộ, tham nhũng; kiên quyết chống hành vi bồi dưỡng, đưa hối lộ.

Tiến tới xây dựng Tòa án điện tử vào năm 2020, hướng tới xây dựng Tòa án thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân, từng bước xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Ngày 18/03/2016 tới, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến về đổi mới công tác hành chính – tư pháp (Tại 66 điểm cầu trên cả nước, điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), nhằm tổng kết,  hoàn thiện mô hình Hành chính – tư pháp chuẩn mực, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ người dân được tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TAND tối cao trả lời báo chí

Về đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các TAND, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg thành lập Học viện Tòa án, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Tòa án; đào tạo nghiệp vụ xét xử cho các chức danh tư pháp; đào tạo đại học, sau đại học, nhằm tạo nguồn cán bộ, Thẩm phán có chất lượng cao cho các Tòa án. Học viện đã tổ chức nhiều phương thức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp cho cán bộ, Thẩm phán; tổ chức thi vào các ngạch và nâng ngạch Thẩm phán, đảm bảo hoàn thiện đội ngũ Thẩm phán Tòa án các cấp, đáp ứng yêu cẩu cải cách tư pháp và Hội nhập quốc tế.

Ngày 21/03/2016 tới đây, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổ chức Lễ ra mắt Học viện Tòa án và Công bố kế hoạch đào tạo Thẩm phán sơ cấp,  trung cấp, cao cấp và đào tạo sau đại học. Đồng thời, Học viện Tòa án đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, triển khai các thủ tục cần thiết, phấn đấu sớm chiêu sinh khóa Đại học Tòa án đầu tiên trong năm 2016.

Về hợp tác tư pháp quốc tế, TAND tối cao đã tích cực, chủ động đề xuất, tham gia các diễn đàn tư pháp quốc tế; là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn tư pháp quốc tế; đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều TATC các nước; nhiều TAND cấp tỉnh của Việt Nam đã ký thỏa thuận kết nghĩa, hợp tác với Tòa án cấp tỉnh của Tòa án các nước. Ngày 31/3/ và 01/4/2016 tới đây, Hội nghị Chánh án Tòa án tối cao các nước ASEAN do Tòa án Việt Nam đăng cai, sẽ được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Đây là Hội nghị thường niên, được Tòa án các nước thành viên ASEAN luân phiên đăng cai tổ chức, là diễn đàn để Tòa án các nước thảo luận trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất các mục tiêu ưu tiên mà các nước quan tâm. Hội nghị lần này tại Việt Nam sẽ tập trung vào 06 Chủ đề chính, trong đó, chủ đề lớn, quan trọng được các nước cùng quan tâm là: Hội nhập và hài hòa hóa tư pháp ASEAN.

Từ những định hướng về cải cách tư pháp trong các Nghị quyết của Đảng, những quy định của Hiến pháp và pháp luật, TAND tối cao đã kịp thời xây dựng các Đề án, triển khai thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt. Và cho đến hôm nay, đã hoàn thiện và cho ra đời những “sản phẩm” phục vụ cải cách tư pháp, nhằm để Tòa án thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, hướng tới xây dựng Tòa án thân thiện, gần dân, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân và xã hội trong giai đoạn mới.

CTTĐT

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao