Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chiều 27/12/2016, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 03 điểm cầu (tại 02 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và Vụ Công tác phía Nam) với điểm cầu trung tâm đặt tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở điểm cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại diện các ban Đảng ở Trung ương và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc TAND tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khái quát những thành tựu trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng hơn 86 năm qua của Đảng. Đảng luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quán triệt những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng thời nêu rõ trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong các biểu hiện đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường Xã hội chủ nghĩa, sa sút ý chí chiến đấu, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng… Sự suy thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của dân. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nêu lên nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội… Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng đã truyền đạt Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" tới toàn thể Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao
quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa lại cho cán bộ, đảng viên một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình để cùng suy ngẫm và hành động, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự đảng, đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao truyền đạt kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Tòa án nhân dân tối cao đến toàn hệ thống Tòa án nhân dân và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu những quan điểm chỉ đạo của Đảng để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nguyên Anh

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao