Phong trào thi đua Cụm thi đua số I Tòa án nhân dân: Sôi nổi, đổi mới và hiệu quả

Trong các ngày 12,13/12/2016, tại Hà Nam, Cụm Thi đua số I gồm Tòa án nhân dân 14 tỉnh Đồng bằng Trung du Bắc bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng và rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, các sở, ban ngành hữu quan tỉnh Hà Nam; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo, công chức làm công tác thi đua của Tòa án nhân dân 14 tỉnh Đồng bằng Trung du Bắc bộ.

Trong năm 2016, các đơn vị trong Cụm thi đua số I  đã bám sát các tiêu chí theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; căn cứ vào các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao. Các Tòa án nhân dân trong Cụm đã giải quyết, xét xử 89.403/91.811 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt tỷ lệ 97% (so với năm 2015: thụ lý tăng 7.836 vụ việc, giải quyết tăng 7.755 vụ việc). Toàn Cụm không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm, việc cho bị cáo hưởng án treo, tạm đình chỉ vụ án cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp và Hiến pháp năm 2013. Các đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác hòa giải trong việc giải quyết các vụ án dân sự nói chung và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, qua đó giúp cho các Thẩm phán giải quyết vụ án nhanh chóng, thấu tình đạt lý, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám đốc kiểm tra, thi hành án hình sự, đổi mới công tác hành chính – tư pháp, giải quyết đơn của công dân đúng quy định pháp luật.

Một số đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao như Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đạt 99,7%, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt 99,5%; Tòa án nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình đạt 99%... Các đơn vị có số lượng vụ việc phải giải quyết nhiều như TAND thành phố Hà Nội, TAND thành phố Hải Phòng, TAND tỉnh Nghệ An…đã nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án.

Thực hiện Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, các đơn vị trong Cụm đã xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức nhiều đợt, nhiều phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-CA ngày 20/01/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng năm 2016; triển khai sâu rộng phong trào thi đua với chủ đề thi đua xuyên suốt năm 2016 do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao phát động là “Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”. Nội dung thi đua đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án  và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, được cán bộ, công chức nhiệt tình hưởng ứng, cụ thể như: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng xét xử, vượt chỉ tiêu thi đua; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp; bảo vệ công lý, quyền con người” với khẩu hiệu thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An với phong trào: “Thi đua hoàn thành công tác xét xử, giải quyết các loại án đúng thời hạn luật định, nâng cao chất lượng xét xử, không để án tồn đọng”… Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã tổ chức các cuộc thi, hội thi, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao hiểu biết và năng lực cho cán bộ công chức.

Tổng kết các phong trào thi đua năm 2016, Cụm Thi đua số I đã đề nghị nhiều hình thức khen thưởng cao, toàn cụm có145 tập thể tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 689 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", 50 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân"; 43 tập thể và 181 cá nhân được đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen; 04 đơn vị Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 15 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua Toà án nhân dân”; 04 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh và 13 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được  của các tập thể, cá nhân tại các Tòa án trong Cụm thi đua số I. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chánh án cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị trong Cụm cần thẳng thắn nhìn nhận và đưa ra những giải pháp khắc phục hữu hiệu để phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, sôi nổi và đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Cụ thể, các Tòa án trong Cụm thi đua số I cần quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, Các Tòa án trong Cụm cần chủ động tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án, cụ thể là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa. Làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Triển khai có hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của cán bộ, Đảng viên Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW4; kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Toà án nhân dân các cấp”; gắn với chủ đề thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; xây dựng các phong trào thi đua đổi mới hơn nữa, nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua phải đa dạng, phong phú và thiết thực hơn nữa; thường xuyên triển khai các phong trào thi đua mang tính đột phá; sáng tạo; rà soát, đề nghị vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt – việc tốt, tuyên truyền về hình ảnh người Thẩm phán tận tụy vì nhân dân, Tòa án là biểu tượng của Công lý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ mà các đơn vị trong Cụm thi đua số I nêu lên, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đề nghị các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, đặc biệt là Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến, có văn bản giải đáp, thống nhất áp dụng trong thời gian tới.

Về một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu liên quan tới công tác chỉ đạo, điều hành về công tác tổ chức cán bộ; quản lý kinh phí; thống kê tổng hợp; thi đua khen thưởng..., Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền cho rằng là xác đáng và thiết thực. Thay mặt Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận, đề xuất, kiến nghị được nêu ra tại Hội nghị và sẽ giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất, để lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Nguyên Anh

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao