Đoàn kiểm tra số 472 của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 21/4/2017, tại trụ sở TAND tối cao, Đoàn kiểm tra số 472 của Bộ Chính trị do Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn trình bày Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong thời gian qua, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân được quan tâm và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với đặc thù hoạt động của Tòa án nhân dân. Theo đó, đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, giúp cấp ủy và lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp có cơ sở, căn cứ để thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, khắc phục tình trạng bị động, hẫng hụt trong công tác cán bộ trước đây.

Toàn cảnh buổi làm việc

Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đã cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về Chiến lược cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; đã phát huy được vai trò của cấp uỷ, người đứng đầu Toà án nhân dân các cấp; về cơ bản, bảo đảm sự gắn kết giữa các khâu; nội dung, phương pháp, cách làm được đổi mới, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch.

Công tác cán bộ nói chung, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Toà án nhân dân các cấp đã có những bước chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và đạt được kết quả thiết thực, có sự kế thừa, đồng thời có bước phát triển về tạo nguồn cán bộ, góp phần khắc phục tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác thực hiện hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Tòa án nhân dân.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI đạt kết quả tốt hơn, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị TAND cần phân tích kỹ hơn về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, từ đó đề ra thêm nhiều biện pháp khắc phục hữu hiệu. Tòa án nhân dân cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ; đề xuất, kiến nghị những vấn đề cụ thể đối với từng cấp như đoàn kiểm tra, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư…, từ đó rút ra bài học hữu ích trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, qua đó tham mưu, góp ý cho Trung ương.

Nguyên Anh

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao