Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo đầu năm 2018

Sáng ngày 31/01/2018, tại Hà Nội, TAND tối cao đã tổ chức buổi Họp báo đầu năm 2018 để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Tòa án trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Nguyễn Thúy Hiền và đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao cùng chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TAND tối cao; đại diện lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội, TAND thành phố Hà Nội và các phóng viên, nhà báo của 32 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Điểm lại tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của các Tòa án, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng TANDTC nêu rõ: năm 2017, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các Tòa án là hết sức nặng nề, số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng hơn nhiều so với các năm trước, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp. Nhiều quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Tòa án được sửa đổi, bổ sung và mới đi vào thực tiễn, nên cần có thời gian để tập huấn và hướng dẫn thực hiện. Quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp theo mô hình tổ chức mới được thực hiện trong bối cảnh chung là phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng tác động nhất định tới việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Tòa án. Tuy nhiên, với việc chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp rất thiết thực, mang tính đột phá và tổ chức thực hiện quyết liệt trong toàn hệ thống, cùng với   sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp, nên trong năm qua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017, các Tòa án đã giải quyết được 438.625 vụ việc trong tổng số 491.384 vụ việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 89,3%); số vụ việc hiện đang tạm đình chỉ giải quyết là 9.622 vụ (bằng 2%); số vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn luật định và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 28.232 vụ (tăng 6,1%); đã giải quyết tăng 33.549 vụ (tăng 8,3%); tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,3%, đáp ứng được yêu cầu Quốc hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trả lời câu hỏi của các phóng viên

TAND các cấp còn tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật; công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều đổi mới theo hướng huy động trí tuệ, tâm huyết của đông đảo những người đã và đang công tác trong hệ thống Tòa án cũng như những nhà khoa học pháp lý. Số lượng các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật tăng mạnh so với các năm trước, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung. Kỷ cương, kỷ luật cũng được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và việc thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức Tòa án các cấp được đẩy mạnh, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ Thẩm phán trong thực thi công vụ. Ngoài ra, TANDTC đã triển khai nghiêm túc việc thi tuyển chọn Thẩm phán theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và các văn bản hưởng dẫn của Nhà nước, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tỏa án trong sạch, vững mạnh. Cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc được tăng cường, giúp cho các Tòa án đảm bảo ngày càng tốt hơn các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác thi đua, khen thưởng cũng có nhiều đổi mới; các chỉ tiêu thi đua được xây dựng gắn với công tác chuyên môn, qua đó động viên, khuyến khích cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của cả hệ thống. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Năm 2017, hoạt động của Tòa án tiếp tục có những chuyển biến tích cực và có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt công tác. Trong đó phải kể đến 10 sự kiện, hoạt động nổi bật, đó là: 1- Thực hiện việc công bố bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của TAND. 2- Tổ chức Hội nghị Chánh án 4 cấp để bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử. 3- Xây dựng và phát sóng thường kỳ "Chương trình truyền hình TAND”. 4- Lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến đến TAND các cấp. 5- Triển khai mô hình phòng xét xử mới. 6- Tòa án các cấp xét xử kịp thời nghiêm minh nhiều vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng và những vụ án được dư luận xã hội quan tâm. 7- Thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán. 8- Khai trương Trang án lệ trên Cổng thông tin điện tử. 9- Ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND. 10- Tổ chức thành công chương trình giao lưu nghệ thuật uBiển đảo quê hương”.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa ăn năm 2018, một số hoạt động quan trọng của Tòa án sẽ được triển khai thực hiện, đó là: Tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ, để bàn các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại của công tác này, như vấn đề thi tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán; vấn đề tổ chức các Tòa chuyên trách tại các Tòa án cấp tỉnh, cấp huyện...; tổng kết việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về có hay không việc thực hiện chủ trương này trong điều kiện hiện nay; đảm bảo thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán (đầu Quý II năm 2018); Đảm bảo thực hiện thống nhất mô hình phòng xét xử mới (từ 01/01/ 2018); Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền Đề án nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; Hoàn thành việc xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án (đầu Quý III năm 2018); Tổ chức thí điểm việc thi tuyển các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Tòa án nhân dân tối cao; Đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội tăng cơ cấu Thẩm phán trong tổng biên chế hiện có; Thông qua Bộ quy tắc ứng xử của Thẩm phán.

Đánh giá về công tác phối hợp công tác giữa TAND các cấp với các cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tầm quan trọng của truyền thông đối với tuyên truyền về hoạt động của TAND, TAQS trong những năm qua. Các thông tin về Tòa án cơ bản đảm bảo sự chính xác, khách quan, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại để Tòa án khắc phục. Thành công của Tòa án năm 2017 trên tất cả các mặt công tác có sự đóng góp lớn của đội ngũ báo chí.

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi liên quan đến các mặt công tác của Tòa án trong năm qua và những dự định thực hiện trong năm tiếp theo đã được các phóng viên, nhà báo đặt ra. Thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã trao đổi và trả lời thẳng thắn các câu hỏi của báo chí về những vấn đề như: mô hình phòng xét xử mới theo BLTTHS, BLHS năm 2015; đưa vào sử dụng trang phục áo choàng trong xét xử; việc xét xử các đại án lớn năm 2017; quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND; vấn đề bồi thường oan sai… Bên cạnh đó, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền trả lời các câu hỏi của báo chí về công bố bản án trên mạng internet nhằm tăng cường sự tiếp cận và giám sát đối với hoạt động xét xử của Tòa án; áp dụng hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến tới tất cả các Tòa án trong toàn quốc… Vấn đề về ban hành, áp dụng án lệ; các dấu ấn công tác cải cách tư pháp… cũng được Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ trả lời một cách thỏa đáng để các cơ quan báo chí có cái nhìn đa chiều, sâu hơn về hoạt động của Tòa án.

Kết thúc buổi họp báo, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục cộng tác, đồng hành với TAND, TAQS các cấp. Bên cạnh đó, Tòa án các cấp cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông tiếp cận thông tin để phản ánh một cách kịp thời, sinh động về các hoạt động của Tòa án.

CTTĐT

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao