Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018 Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao

Chiều ngày 06/02/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam, khóa IV cùng các đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lương Văn Việt, Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Trung Tuấn, Chánh tòa Kinh tế Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao đồng điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Tống Anh Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và 146 đại biểu là những đoàn viên công đoàn ưu tú, tiêu biểu được lựa chọn từ các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Phương Hạnh tham dự và phát biểu quán triệt tại Hội nghị.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2015-2018, Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao nói riêng và hệ thống Tòa án nhân dân nói chung triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời khắc phục, như: nhanh chóng kiện toàn tổ chức; chủ động xây dựng kế hoạch toàn khóa, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý; đề ra và triển khai các giải pháp hữu hiệu, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng tới các Công đoàn trực thuộc; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, hoạt động của Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao trong các năm qua luôn đặt dưới sự lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và sự đồng tình ủng hộ tích cực của đoàn viên công đoàn.

Hội nghị bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao và các Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở trực thuộc đã động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, về cơ bản đã thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Công đoàn đã bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của cơ quan, góp phần tích cực đối với những thành tựu to lớn mà Tòa án nhân dân tối cao đã đạt được trong những năm gần đây.

Với kết quả đạt được, trong các năm qua Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao và các công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên đều được công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh; nhiều tổ chức công đoàn cơ sở thành viên và các đoàn viên công đoàn được Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tại Hội nghị, trên tinh thần  tập trung, dân chủ các đại biểu đã phát biểu ý kiến, nêu kiến nghị, đề xuất đối với công tác công đoàn, như: đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao; chăm lo đời sống, đảm bảo chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn; tăng cường công tác bình đẳng giới… Hội nghị đã bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của toàn thể đoàn viên Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động, sáng tạo đề ra các hoạt động, chương trình cụ thể, phong phú đa dạng và lãnh đạo, chỉ đạo đoàn viên công đoàn triển khai thực hiện thành công. Thay mặt lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Lê Hồng Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao.

Về nhiệm vụ năm 2018 và nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn tích cực quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần và vật chất của đoàn viên; chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tâm huyết; duy trì văn minh, văn hóa công sở, đảm bảo nơi làm việc sạch sẽ, nề nếp, đảm bảo tác phong, lề lối làm việc, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác từ thiện, công tác xã hội với sự tham gia đông đủ, nhiệt tình của đoàn viên công đoàn; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án; tích cực tham mưu, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan và sự hỗ trợ của đơn vị, các đoàn thể chính trị-xã hội nhằm tạo ra sức mạnh toàn diện để tổ chức các thành công hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức
Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam quán triệt yêu cầu của công tác công đoàn đối với Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Phan Phương Hạnh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao cần tăng cường, phát huy tiềm năng, trí tuệ, tinh thần của đoàn viên công đoàn trong thực hiện các hoạt động, chương trình; không ngừng đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đoàn viên công đoàn; làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn về đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, động viên hướng dẫn đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con giỏi, dạy con ngoan”; “Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”...

Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền phát biểu kết thúc Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền chân thành cảm ơn Ban cán sự đảng, lãnh đạo, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam đã luôn quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan và hệ thống Tòa án nhân dân.

Tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao hứa sẽ nghiêm túc quán triệt sâu rộng tới toàn thể đoàn viên công đoàn và cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo đó thành các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như các phương hướng, nhiệm vụ mà Hội nghị đã đề ra.

Nguyên Anh

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao