Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 11/10/2017, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 472-QĐNS/TW của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc về quán triệt, triển khai Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Công tác cán bộ nói chung, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân các cấp đã có những bước chuyển biến rõ nét về cả nhận thức và đạt được kết quả thiết thực, có sự kế thừa, đồng thời có bước phát triển về tạo nguồn cán bộ, góp phần khắc phục tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ.

Công tác cán bộ về cơ bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị và đã cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về Chiến lược cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. Nội dung, phương pháp, cách làm được đổi mới, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Đã phát huy được vai trò của cấp ủy, người đứng đầu Tòa án nhân dân các cấp trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý đảm bảo về số lượng theo quy định, nâng cao về chất lượng, có cơ cấu tương đối hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra số 472-QĐNS/TW của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng,
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu lên những khó khăn, vướng mắc của Tòa án nhân dân trong công tác cán bộ, để đảm bảo đúng với các quy định của Trung ương lại vừa phù hợp với điều kiện, thực tiễn cán bộ của hệ thống Tòa án nhân dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quan tâm tới công tác cán bộ một cách sâu sắc, toàn diện hơn nữa.

Sau khi thông báo về các quy định liên quan tới công tác cán bộ nói chung, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm, chú trọng phối hợp chặt chẽ với Trung ương trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; không chỉ làm tốt công tác cán bộ cho đơn vị, ngành mà còn góp phần đào tạo nguồn cán bộ cho Trung ương…

Nguyên Anh

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao