Cụm Thi đua số II TAND: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2017

Trong 2 ngày 8-9/11, tại Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số 2 TAND. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ chủ trì Hội nghị.

Công tác chuyên môn đạt kết quả đáng khích lệ

Cụm Thi đua số II gồm 14 TAND các tỉnh miền núi phía Bắc, tổng cộng 155 đơn vị TAND hai cấp. Năm 2017, TAND tỉnh Tuyên Quang là Trưởng cụm thi đua, Phó trưởng Cụm Thi đua là TAND tỉnh Lai Châu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ nhấn mạnh: Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cả nước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Đồng thời, cũng là năm TAND các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Tổ chức TAND năm 2014 và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ Chính trị. Phát huy tinh thần và kết quả công tác đạt được trong năm 2016, các đơn vị TAND trong Cụm thi đua số II TAND 14 đã tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các TAND; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, kết hợp với việc đổi mới về nội dung và hình thức thi đua, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sáng tạo trong công tác để phong trào thi đua thực sự là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, công chức và người lao động TAND trong Cụm nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết là để đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm, phát huy những mặt tích cực, hiệu quả và kịp thời sửa chữa những mặt còn làm chưa tốt.

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trên cơ sở Chỉ thị của Chánh án TANDTC về công tác thi đua khen thưởng; Phát động thi đua năm 2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND với chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” và chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cụm thi đua số II đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TĐKT ngày 20/3/2017 phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu thi đua năm 2017:“Cụm thi đua số II nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới của đất nước”.

Hội đồng thi đua - khen thưởng TAND các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tiến hành phát động phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến và triển khai thực hiện các phong trào thi đua kịp thời, đúng hướng dẫn của TANDTC và Cụm thi đua.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số II đã bám sát chủ đề thi đua của TANDTC, Cụm thi đua, chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua năm, tổ chức đăng ký, ký giao ước thi đua và phát động các phong trào thi theo chuyên đề, theo đợt với nội dung, hình thức phong phú, chủ đề phù hợp nhiệm vụ chung của Tòa án nhân dân và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Trong năm 2017, các TAND thuộc Cụm thi đua số II đã thụ lý 44.488 vụ, việc các loại (so với năm 2016 thụ lý tăng 2.978 vụ, việc); đã giải quyết 42.587 vụ, việc (so với năm 2016 giải quyết tăng 1.952 vụ, việc). Đạt tỷ lệ giải quyết 95,7%. Trong đó:

Án hình sự: thụ lý 11.576 vụ, 18.906 bị cáo; đã giải quyết 11.410 vụ, 18.586 bị cáo, đạt tỷ lệ giải quyết 98,6% (so với năm 2016 tỷ lệ giải quyết tăng 0,8%).

Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động: thụ lý 28.770 vụ, việc , đã giải quyết 27.124 vụ, việc, đạt tỷ lệ giải quyết 94,3% (so với năm 2016 tỷ lệ giải quyết giảm 3,2%).

Án hành chính: thụ lý 464 vụ, giải quyết 379 vụ, đạt tỷ lệ 81,7% (so với năm 2016 tỷ lệ giải quyết giảm 11,3%).

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: thụ lý 3.678 hồ sơ, giải quyết 3.674 hồ sơ, đạt tỷ lệ giải quyết 99,9% (bằng tỷ lệ giải quyết so với năm 2016).

Nhìn chung, các vụ án đều được thụ lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, không có trường hợp nào kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhiều vụ án lớn, án trọng điểm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng về ma túy, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng con người... đều được các Tòa án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong điều tra, truy tố để đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định pháp luật. Công tác xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án được quan tâm và đẩy mạnh với tổng số 2.195 vụ án nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, răn đe và phòng ngừa tội phạm, nhiều đơn vị có số lượng án đưa đi xét xử lưu động cao như TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang...

Kết quả khen thưởng năm 2017: Thành tích vượt trội

Năm 2017, các TAND trong Cụm thi đua đã tiến hành tổng kết thi đua và bình xét khen thưởng.

Đối với tập thể: Toàn Cụm có 204 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 152 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 30 tập thể được Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen; 50 tập thể đề nghị Chánh án TANDTC tặng Bằng khen; 20 tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, 5 đơn vị đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của  UBND tỉnh.

Đối với danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”: Có 5 đơn vị TAND cấp tỉnh và 14 đơn vị TAND cấp huyện đề nghị.

Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: Có 2 đơn vị TAND cấp tỉnh và 05 đơn vị TAND cấp huyện đề nghị.

TANDTC đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng đối với các đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Có 1 cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Có 2 tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hai cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 7 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn Cụm có 2.248 cá nhân được Chánh án TAND tỉnh tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, 320 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 40 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND, 660 cá nhân được Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen, 111 cá nhân đề nghị Chánh án TANDTC tặng Bằng khen, 37 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 421 Hội thẩm nhân dân được Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen; 125 Hội thẩm nhân dân đề nghị Chánh án TANDTC tặng Bằng khen; 2 Hội thẩm nhân dân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ngoài ra, công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng theo đợt thi đua…luôn được các đơn vị quan tâm, chú trọng khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Kết quả khen thưởng qua các phong trào thi đua tại các đơn vị trong toàn Cụm, Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen cho 114 tập thể, 445 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua ngắn hạn; 13 cá nhân, 17 cá nhân tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Luật gia Việt Nam...

Có được những thành tích trên là do Hội đồng thi đua - khen thưởng TAND các tỉnh trong Cụm thi đua đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tiến hành phát động phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến và triển khai thực hiện các phong trào thi đua kịp thời, đúng hướng dẫn của TANDTC và Cụm thi đua.

PV

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao