Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tòa án nhân dân tối cao

Chiều ngày 03/4/2018, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao với Ban Nội chính Trung ương.

Làm việc với đoàn công tác, có đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác qúy I năm 2018 của Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Phạm Công Tuyến, Phó Chánh Văn phòng cho biết, trong quý I, các đơn vị giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao đã giải quyết được 605/1.505 vụ đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đạt tỷ lệ 40,2%; chất lượng giải quyết tiếp tục được đảm bảo. Làm tốt công tác thông báo về việc thụ lý, giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm do các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các ban, ngành ở Trung ương chuyển đến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 10 vụ án. Đặc biệt, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng báo cáo về tiến độ giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm để phục vụ phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trong công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng nhiều dự án luật (Dự án Luật Lý lịch Tư pháp (sửa đổi), Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)…); đang tiến hành tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 ngày 28/3/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; đang nghiên cứu, xây dựng 09 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phối hợp nghiên cứu, xây dựng 09 dự thảo Thông tư liên tịch, 04 Thông tư và 06 dự thảo Nghị định của Chính phủ; đã xây dựng, trình lãnh đạo liên ngành ký ban hành 02 Thông tư liên lịch; nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng và trình lãnh đạo liên ngành ký ban hành 02 Thông tư liên tịch do Bộ Công an chủ trì.

Ngoài ra, các mặt công tác khác, như tổ chức-cán bộ, đào tạo; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức; kế hoạch-tài chính… đã được Tòa án nhân dân tối cao nghiêm túc triển khai và đạt được những kết quả tích cực.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Thuân phát biểu tại buổi làm việc

Về thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ của Tòa án.

Đối với công tác phối hợp trong việc giải quyết các vụ án, Tòa án nhân dân đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Kiểm sát và các ngành chức năng khác để khẩn trương phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các tội phạm về tham nhũng; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản của Nhà nước. Do đó, trong thời gian qua, công tác xét xử những vụ án kinh tế, tham nhũng của các Tòa án có nhiều chuyển biến và đạt những kết quả quan trọng; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý vốn và tài sản tại một số doanh nghiệp nhà nước được đưa ra xét xử kịp thời. Các phán quyết của Tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ các chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án, được thẩm định tại phiên tòa nên việc xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các hình phạt đã áp dụng đối với người phạm tội thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Tất cả các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đều phối hợp với Ban Nội chính Trung ương thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Bí thư. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 48-TC/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng và Quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 15/1/2009 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Thuân giới thiệu tóm tắt về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Tòa án 2014; cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Trao đổi về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân các cấp, Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân cho rằng, nhiệm vụ đặt ra với Tòa án là hết sức nặng nề, áp lực công tác đối với Thẩm phán, cán bộ công chức Tòa án là rất lớn (án ngày một tăng, tính chất phức tạp) trong khi đó biên chế không tăng mà còn phải tiến hành giảm 10% theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu công tác (vẫn còn 35 Tòa án cấp huyện phải đi thuê địa điểm để làm trụ sở), chế độ chính sách đối với cán bộ Tòa án vẫn còn hạn chế.

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương bày tỏ sự chia sẻ đối với những khó khăn, vướng mắc của Tòa án nhân dân các cấp; đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp, đóng góp ý kiến đối với các đề án, chủ trương mà Tòa án nhân dân đang triển khai như Đề án vị trí việc làm, Đề án về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán…

Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả công tác của Tòa án nhân dân các cấp trong những năm qua cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Nội chính Trung ương với Tòa án nhân dân tối cao và các các cơ quan Tư pháp Trung ương.

Để công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Tòa án nhân dân tối cao đạt hiệu quả cao hơn nữa, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường chia sẻ thông tin và trao đổi trong công tác chung; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xét xử của các cấp Tòa án; đẩy mạnh thực hiện Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Nguyên Anh

Văn bản mới
Hình ảnh trong tuần

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao