Tài liệu tham khảo
Giải đáp về một số vấn đề nghiệp vụ

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc về nghiệp vụ. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau.

Kỷ yếu tọa đàm các quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Trên cơ sở kết quả của Tọa đàm, Tòa án nhân dân tối cao đã tập hợp thông tin, tài liệu sử dụng tại Tọa đàm và xây dựng Kỷ yếu tọa đàm để chia sẻ thông tin giúp các Thẩm phán, cán bộ Tòa án và những độc giả quan tâm có thể tham khảo thêm trong quá trình công tác của mình. Tài liệu tọa đàm không thể hiện quan điểm chính thức của Tòa án nhân dân tối cao mà chỉ là những quan điểm của chuyên gia đúc kết từ việc tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật có liên quan để giúp độc giả có cách nhìn đa chiều hơn về vấn đề và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, chuẩn mực nhất.

Kỷ yếu tập huấn các quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài

Để tận dụng kiến thức chuyên gia và phổ biến rộng rãi kết quả của khóa tập huấn này đến các Thẩm phán, cán bộ Tòa án và những độc giả quan tâm đến lĩnh vực công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉnh lý lại các tài liệu và tập hợp lại thành Kỷ yếu tập huấn. Các nội dung trong tài liệu này không thể hiện quan điểm hay đường lối giải quyết vụ việc của Tòa án nhân dân tối cao mà chỉ là quan điểm của các chuyên gia nhằm giúp độc giả có cách nhìn đa chiều, toàn diện hơn về lĩnh vực này.

Tài liệu tập huấn

Phần A: Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về công tác lưu trữ | Phần B: Các quy định về việc thực hiện báo cáo thống kê công tác lưu trữ trong ngành Tòa án nhân dân | Phần C: Các loại mẫu sổ, bìa hồ sơ trong công tác lưu trữ.

Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân

Phần I: Cở sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; I. Một số khái niệm cơ bản: “tài liệu”, “văn bản” “tài liệu lưu trữ”, “hồ sơ” và “lập hồ sơ”; II. Vị trí, vai trò của quản lý hồ sơ, tài liệu nói chung và lập hồ sơ nói riêng; III. Nội dung nghiệp vụ của công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; IV. Nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử | Phần II: Công tác quản lý hồ sơ án ngành Tòa án nhân dân thực trạng và giải pháp; I. Thực trạng và giải pháp công tác quản lý hồ sơ, tài liệu ngành TAND; II. Các khâu nghiệp vụ trong công tác lưu trữ hồ sơ án của ngành Tòa án nhân dân; III. Đánh giá chung về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ án; IV. Kiến nghị.