Tài liệu tham khảo
Tài liệu tập huấn

Phần A: Hướng dẫn báo cáo thống kê cơ sở về công tác lưu trữ | Phần B: Các quy định về việc thực hiện báo cáo thống kê công tác lưu trữ trong ngành Tòa án nhân dân | Phần C: Các loại mẫu sổ, bìa hồ sơ trong công tác lưu trữ.

Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân

Phần I: Cở sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; I. Một số khái niệm cơ bản: “tài liệu”, “văn bản” “tài liệu lưu trữ”, “hồ sơ” và “lập hồ sơ”; II. Vị trí, vai trò của quản lý hồ sơ, tài liệu nói chung và lập hồ sơ nói riêng; III. Nội dung nghiệp vụ của công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; IV. Nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử | Phần II: Công tác quản lý hồ sơ án ngành Tòa án nhân dân thực trạng và giải pháp; I. Thực trạng và giải pháp công tác quản lý hồ sơ, tài liệu ngành TAND; II. Các khâu nghiệp vụ trong công tác lưu trữ hồ sơ án của ngành Tòa án nhân dân; III. Đánh giá chung về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ án; IV. Kiến nghị.

Sổ tay soạn thảo văn bản tố tụng

Nội dung của sổ tay này nhằm hướng dẫn thẩm phán và thư ký Tòa án tại Hoa Kỳ soạn thảo ý kiến tư pháp. “Ý kiến Tư pháp” là văn bản giải trình của tòa án về các phán quyết mà tòa đưa ra. Đây là một dạng văn bản tố tụng rất phổ biến trong hệ thống Luật Chung (Common Law). Nội dung Sổ tay được các thẩm phán và thư ký tòa án ở Hoa Kỳ đánh giá rất cao. Mặc dù Việt Nam không phải là một nước theo hệ thống Luật Chung, song chúng tôi thiết nghĩ nội dung của cuốn Sổ tay này có thể sẽ hữu ích cho các thẩm phán và thư ký của tòa án Việt Nam trong quá trình soạn thảo các văn bản liên quan tới công việc chuyên môn của mình. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin dùng khái niệm “văn bản tố tụng” thay cho thuật ngữ “ý kiến tư pháp” trong tài liệu này

Nghiệp vụ quản lý vụ án

Ấn phẩm này của Trung tâm Tư pháp Liên bang được thực hiện trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo cho thẩm phán và cán bộ ngành tư pháp. Quan điểm trình bày trong Ấn phẩm này là quan điểm cá nhân của các tác giả chứ không phải là quan điểm chính thức của Trung tâm Tư pháp Liên bang

Tổng hợp vướng mắc về tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại

Thông qua hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ năm 2010, có nhiều vướng mắc được các Tòa án nhân dân địa phương đưa ra thảo luận. Có một số vấn đề, qua thảo luận đã có nhiều ý kiến đồng thuận. Trường Cán bộ Tòa án xin lựa chọn và giới thiệu để các Tòa án nhân dân địa phương tham khảo cho việc áp dụng pháp luật