Tài liệu tham khảo
Tổng hợp vướng mắc về tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại
(21/09/2011-01:36:00 PM)

Thông qua hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ năm 2010, có nhiều vướng mắc được các Tòa án nhân dân địa phương đưa ra thảo luận. Có một số vấn đề, qua thảo luận đã có nhiều ý kiến đồng thuận. Trường Cán bộ Tòa án xin lựa chọn và giới thiệu để các Tòa án nhân dân địa phương tham khảo cho việc áp dụng pháp luật

Tên ấn phẩm: Tổng hợp vướng mắc về tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại
Tác giả: Trường cán bộ Tòa án
Số ISBN:
Số trang: 44
Kích thước: 13x19
Nhà xuất bản:

 Tệp nội dung:
 ▪ Tong hop vuong mac ve to tung.pdf
 
  Các ấn phẩm khác
Tài liệu tập huấn (03/11/2012)
Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân (03/11/2012)
Sổ tay soạn thảo văn bản tố tụng (24/04/2012)
Nghiệp vụ quản lý vụ án (24/04/2012)
Quy trình giải quyết tranh chấp về đất đai (05/08/2011)
Thông tin pháp luật về quyền của phụ nữ khi ly hôn (04/08/2011)