Tài liệu tham khảo
Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân
(03/11/2012-06:23:00 AM)

Phần I: Cở sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; I. Một số khái niệm cơ bản: “tài liệu”, “văn bản” “tài liệu lưu trữ”, “hồ sơ” và “lập hồ sơ”; II. Vị trí, vai trò của quản lý hồ sơ, tài liệu nói chung và lập hồ sơ nói riêng; III. Nội dung nghiệp vụ của công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; IV. Nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử | Phần II: Công tác quản lý hồ sơ án ngành Tòa án nhân dân thực trạng và giải pháp; I. Thực trạng và giải pháp công tác quản lý hồ sơ, tài liệu ngành TAND; II. Các khâu nghiệp vụ trong công tác lưu trữ hồ sơ án của ngành Tòa án nhân dân; III. Đánh giá chung về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ án; IV. Kiến nghị.

Tên ấn phẩm: Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân
Tác giả:
Số ISBN:
Số trang: 65
Kích thước:
Nhà xuất bản:

 Tệp nội dung:
 ▪ Tài liệu tập huấn công tác văn thư lưu trữ.doc
 
  Các ấn phẩm khác
Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải (04/06/2018)
Giải đáp về một số vấn đề nghiệp vụ (05/01/2018)
Kỷ yếu tọa đàm các quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (16/10/2017)
Kỷ yếu tập huấn các quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài (03/05/2017)
Tài liệu tập huấn (03/11/2012)
Sổ tay soạn thảo văn bản tố tụng (24/04/2012)
Nghiệp vụ quản lý vụ án (24/04/2012)
Tổng hợp vướng mắc về tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại (21/09/2011)
Quy trình giải quyết tranh chấp về đất đai (05/08/2011)
Thông tin pháp luật về quyền của phụ nữ khi ly hôn (04/08/2011)