Tài liệu tham khảo
Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân
(03/11/2012-06:23:00 AM)

Phần I: Cở sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; I. Một số khái niệm cơ bản: “tài liệu”, “văn bản” “tài liệu lưu trữ”, “hồ sơ” và “lập hồ sơ”; II. Vị trí, vai trò của quản lý hồ sơ, tài liệu nói chung và lập hồ sơ nói riêng; III. Nội dung nghiệp vụ của công tác quản lý hồ sơ, tài liệu; IV. Nghiệp vụ quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử | Phần II: Công tác quản lý hồ sơ án ngành Tòa án nhân dân thực trạng và giải pháp; I. Thực trạng và giải pháp công tác quản lý hồ sơ, tài liệu ngành TAND; II. Các khâu nghiệp vụ trong công tác lưu trữ hồ sơ án của ngành Tòa án nhân dân; III. Đánh giá chung về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ vụ án; IV. Kiến nghị.

Tên ấn phẩm: Tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành Tòa án nhân dân
Tác giả:
Số ISBN:
Số trang: 65
Kích thước:
Nhà xuất bản:

 Tệp nội dung:
 ▪ Tài liệu tập huấn công tác văn thư lưu trữ.doc
 
  Các ấn phẩm khác
Tài liệu tập huấn (03/11/2012)
Sổ tay soạn thảo văn bản tố tụng (24/04/2012)
Nghiệp vụ quản lý vụ án (24/04/2012)
Tổng hợp vướng mắc về tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại (21/09/2011)
Quy trình giải quyết tranh chấp về đất đai (05/08/2011)
Thông tin pháp luật về quyền của phụ nữ khi ly hôn (04/08/2011)