Thông tin hướng dẫn
Mẫu số 02c - Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dùng cho HĐXX)
(19/04/2010-09:51:00 AM)

New Page 1

Mẫu số 02c: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005 /NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải về
  Mau2c_QDTDBPBD.pdf
Gửi bài    In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Mẫu số 1a - Biên bản giao nhận chứng cứ (19/04/2010)
    Mẫu số 1b - Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ (19/04/2010)
    Mẫu bản án sơ thẩm (19/04/2010)
    Mẫu giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (19/04/2010)
    Mẫu số 02a - Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (19/04/2010)
    Mẫu số 02b - Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho HĐXX sơ thẩm và phúc thẩm) (19/04/2010)
    Mẫu số 02d - Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dùng cho HĐXX) (19/04/2010)
    Mẫu số 01c - Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho thẩm phán) (19/04/2010)
    Mẫu số 01d - Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho thẩm phán) (19/04/2010)
 
 
Văn bản mới