Thông tin hướng dẫn
Mẫu số 01c - Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho thẩm phán)
(19/04/2010-10:02:00 AM)

New Page 1

Mẫu số 01c. Dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, chuẩn bị xét xử phúc thẩm hoặc được phân công thụ lý giải quyết đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Tải về
  Mau1c_QDTDBPBD.pdf
Gửi bài    In biểu mẫu
Các biểu mẫu khác
    Mẫu số 1a - Biên bản giao nhận chứng cứ (19/04/2010)
    Mẫu số 1b - Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ (19/04/2010)
    Mẫu bản án sơ thẩm (19/04/2010)
    Mẫu giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (19/04/2010)
    Mẫu số 02a - Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (19/04/2010)
    Mẫu số 02b - Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho HĐXX sơ thẩm và phúc thẩm) (19/04/2010)
    Mẫu số 02c - Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dùng cho HĐXX) (19/04/2010)
    Mẫu số 02d - Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dùng cho HĐXX) (19/04/2010)
    Mẫu số 01d - Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (Dùng cho thẩm phán) (19/04/2010)
 
 
Văn bản mới