Chánh án TANDTC

Chánh án TANDTC
NGUYỄN HÒA BÌNH

Thông cáo chung của Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 4

Sáng ngày 21/12/2016, tại Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 4 được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Chánh án TAND tối cao 3 nước đã ra thông cáo chung của Hội nghị. Cổng thông tin điện tử TAND tối cao xin đăng tải toàn văn thông cáo chung của Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận ba chủ đề chính là (1) nâng cao hiệu quả hợp tác trong việc xét xử các vụ án hình sự; (2) nâng cao hiệu quả hợp tác trong việc xét xử các vụ án dân sự và (3) đánh giá việc thực hiện Thông cáo chung của Hội nghị lần thứ ba từ năm 2014 đến nay, cơ chế hợp tác đa phương và song phương trong thời gian tới, Hội nghị thống nhất ra tuyên bố như sau:

1. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có những diễn biến khó lường, khủng bố quốc tế và các loại tội phạm có tổ chức xuyên biên giới đang ngày càng diễn biến phức tạp thì sự hợp tác giữa Toà án ba nước nói chung và của Tòa án các tỉnh biên giới nói riêng ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định trong khu vực.

2. Trong thời kỳ toàn cầu hóa nói chung và kể từ khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 nói riêng, các quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào ngày càng phát triển. Điều này có những tác động tích cực nhưng cũng gây ra một số thách thức, trong đó có việc gia tăng cả về số lượng lẫn tính phức tạp của các vi phạm và tội phạm, các tranh chấp thương mại quốc tế trong khu vực. Vì vậy, sự hợp tác chặt chẽ của Tòa án ba nước để giải quyết hiệu quả các vụ án hình sự, các tranh chấp xuyên quốc gia trong lĩnh vực dân sự nói chung và kinh doanh thương mại nói riêng sẽ có tác động tích cực đối với tiến trình hội nhập quốc tế của mỗi nước.

3. Hội nghị đã thống nhất chiến lược, nội dung và cơ chế hợp tác đa phương. Theo đó, Tòa án ba nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xét xử các vụ án hình sự và dân sự; tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma tuý, buôn bán người qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định trong khu vực.

4. Hội nghị tiếp tục khẳng định phối hợp chặt chẽ các hoạt động hợp tác song phương. Theo đó, ở cấp Toà án tối cao, trong phạm vi khả năng của mình, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác thông qua hình thức trao đổi các đoàn nghiên cứu kinh nghiệm, về xây dựng và áp dụng pháp luật, đào tạo cán bộ; tổ chức các hội thảo giữa Thẩm phán, cán bộ của Tòa án các bên. Ở cấp Tòa án địa phương, Toà án các tỉnh, đặc biệt là Toà án có chung đường biên giới sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện hiệp định tương trợ tư pháp, nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự và dân sự cũng như tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

5. Hội nghị diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và láng giềng tốt đẹp. Các đại biểu nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hệ thống Tòa án ba nước, góp phần tích cực thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống của Chính phủ và nhân dân ba nước, coi đây là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước.

CTTĐT