Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tổng kết công tác thi đua năm 2017

Sáng ngày 11/11/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 Đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tham dự Hội nghị còn các đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đặng Xuân Đào, Thẩm phán TAND tối cao, cùng các đồng chí thủ trưởng các đơn vị, các đồng chí phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ  Công tác phía nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân trình bày báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của cụm thi đua và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm, luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cùng với nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Năm 2017, các đơn vị đã phát động các phong trào có nội dung mang tính chuyên sâu, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị và với các phong trào thi đua chung của Cụm. Công tác khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức, kịp thời hơn, có tác dụng to lớn trong việc khuyến khích, động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Cụm trưởng
Cụm thi đua số VI trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra  một số hạn chế, thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm  như : Lãnh đạo một số đơn vị chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn nên việc tổ chức phong trào thi đua ở một số ít đơn vị chưa kịp thời, chưa thực sự đổi mới, nội dung chưa phong phú, còn mang tính hình thức; việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, số lượng cán bộ công chức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để nêu gương, tạo sự lan tỏa trong các đơn vị chưa nhiều; vẫn còn cán bộ, công chức, người lao động chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, do đó tinh thần trách nhiệm với phong trào chưa cao, phần nào ảnh hưởng đến thành tích chung của các đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Cụm thi đua số VI tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao, đặc biệt là để tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số VI. Năm 2017, Cụm thi đua số VI đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án . Đồng chí hy vọng rằng, trong những năm tới, các đơn vị của Cụm thi đua số VI tiếp tục phát huy những mặt mạnh để đạt được kết quả cao nhất.

Hội nghị đã bỏ phiếu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND  xét đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi TAND cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Đối với Cờ thi đua Chính phủ đề nghị tặng thưởng cho Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao; đối với Cờ thi đua TAND đề nghị tặng thưởng cho Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học và Văn phòng TAND tối cao.

Hội nghị đã bầu Vụ Tổng hợp TAND tối cao làm Cụm trưởng và Cục Kế hoạch – Tài chính TAND tối cao làm Cụm phó Cụm thi đua số VI TAND năm 2018. Kết thúc Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ  Công tác phía nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân trình bày báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của cụm thi đua và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm, luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cùng với nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Năm 2017, các đơn vị đã phát động các phong trào có nội dung mang tính chuyên sâu, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị và với các phong trào thi đua chung của Cụm. Công tác khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức, kịp thời hơn, có tác dụng to lớn trong việc khuyến khích, động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra  một số hạn chế, thiếu sót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm  như : Lãnh đạo một số đơn vị chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn nên việc tổ chức phong trào thi đua ở một số ít đơn vị chưa kịp thời, chưa thực sự đổi mới, nội dung chưa phong phú, còn mang tính hình thức; việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, số lượng cán bộ công chức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để nêu gương, tạo sự lan tỏa trong các đơn vị chưa nhiều; vẫn còn cán bộ, công chức, người lao động chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, do đó tinh thần trách nhiệm với phong trào chưa cao, phần nào ảnh hưởng đến thành tích chung của các đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Cụm thi đua số VI tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao, đặc biệt là để tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số VI. Năm 2017, Cụm thi đua số VI đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án . Đồng chí hy vọng rằng, trong những năm tới, các đơn vị của Cụm thi đua số VI tiếp tục phát huy những mặt mạnh để đạt được kết quả cao nhất.

Hội nghị đã bỏ phiếu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND  xét đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi TAND cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Đối với Cờ thi đua Chính phủ đề nghị tặng thưởng cho Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao; đối với Cờ thi đua TAND đề nghị tặng thưởng cho Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học và Văn phòng TAND tối cao.

Hội nghị đã bầu Vụ Tổng hợp TAND tối cao làm Cụm trưởng và Cục Kế hoạch – Tài chính TAND tối cao làm Cụm phó Cụm thi đua số VI TAND năm 2018.

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Trần Kỳ

 • OpenOffice.org 3.2.1
  Dung lượng:133.96 MB
  Nguồn:download.com.vn
 • WinRAR
  Dung lượng:1.38 M
  Nguồn:download.com.vn
 • Foxit Reader
  Dung lượng:11.98 M
  Nguồn:download.com.vn
 • CCleaner - tiện ích dọn dẹp hàng đầu
  Dung lượng:2.1 MB
  Nguồn:download.com.vn
VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC CNTT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao