Chuyên đề khoa học xét xử: Pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân - Tập 1

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC XÉT XỬ

Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS. TS. NGUYỄN TẤT VIỄN

Chịu trách nhiệm nội dung:
TS. ĐẶNG QUANG PHƯƠNG


Biên tập

THS. NGÔ HỒNG PHÚC
VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

  Lời nói đầu

3

  Phần thứ nhất: Tổng quan pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

5

  Phần thứ hai: Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân trong tình hình mới

44

  PHẦN PHỤ LỤC

60

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

67


DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

BLDS

Bộ luật dân sự

BLTTDS

Bộ luật tố tụng dân sự

BPKCTT

Biện pháp khẩn cấp tạm thời

BTA

Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thương mại và sở hữu trí tuệ

CNH, HĐH

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

HĐXX

Hội đồng xét xử

QSHCN

Quyền sở hữu công nghiệp

QSHTT

Quyền sở hữu trí tuệ

QTG

Quyền tác giả

SHCN

Sở hữu công nghiệp

SHTT

Sở hữu trí tuệ

TAND

Toà án nhân dân

TANDTC

Toà án nhân dân tối cao

TRIPs

Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

VKS

Viện kiểm sát

WIPO

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới

WTO

Tổ chức Thương mại Thế giới

Tệp đính kèm
      1325244.pdf
Văn bản mới
org.xml.sax.SAXParseException: : XML-20121: (Fatal Error) End tag does not match start tag 'input'.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133 - Fax :
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Quyền Trưởng Ban biên tập: Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng - TANDTC.

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 184/GP-TTÐT của Bộ thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Bản quyền thuộc Trung tâm tin học Tòa án nhân dân tối cao