URL: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/12575921?pers_id=1751931&item_id=187297672&p_details=1
 
TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý IV/2016 và triển khai công tác quý I/2017
31/12/2016-10:15:00 AM
 
Ngày 30/12/2016, TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý IV/2016 và triển khai công tác quý I/2017, có lồng ghép nội dung tập huấn kỹ năng viết bản án cho Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau.
Ngày 30/12/2016, TAND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý IV/2016 và triển khai công tác quý I/2017, có lồng ghép nội dung tập huấn kỹ năng viết bản án cho Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau.

Trong quý IV năm 2016, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thụ lý tổng số 3.715 vụ việc các loại, (trong đó án hôn nhân gia đình lên đến 1.503 vụ); giải quyết 1.599 vụ việc các loại, không có án oan sai, án quá hạn luật định.

Hội nghị đã đưa ra rút kinh nghiệm chung đối với nhiều vụ án các loại bị hủy, sửa; đồng thời, người có án hủy, sửa được tự kiểm điểm rút kinh nghiệm và được phản biện đối với án của mình, từ đó tìm ra nguyên nhân, lỗi dẫn đến án bị hủy sửa, để về sau công tác giải quyết án được tốt hơn.

Nhằm luôn nâng cao chất lượng của Bán án các loại, Hội nghị cũng đã tổ chức tập huấn kỹ năng viết bản án cho toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau.

Huỳnh Văn Út

In Trang | Đóng cửa sổ