URL: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/12575921?pers_id=1751931&item_id=187307056&p_details=1
 
Tòa án nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ công chức
31/12/2016-11:16:00 AM
 
Ngày 30/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017, nhằm đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2016 và đề ra phương hướng cho năm 2017. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự tham dự đầy đủ của hơn 80 CBCC và người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Long An.
Ngày 30/12/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017, nhằm đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2016 và đề ra phương hướng cho năm 2017. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự tham dự đầy đủ của hơn 80 CBCC và người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Dũng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan năm 2016. Theo báo cáo, qua một năm công tác với tinh thần đoàn kết của tập thể CBCC và người lao động, TAND tỉnh Long An đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết cuả Hội nghị CBCC năm 2016 như về công tác xét xử, công tác thi hành án, công tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, khiếu nại, tố cáo và một số công tác khác. Đặc biệt nhất trong năm không có án quá hạn, không có kết án sai người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, tỉ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn, biên chế cơ bản đủ nhưng so với nhu cầu công việc còn thiếu trầm trọng, chưa có chế độ đãi ngộ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...

Về công đoàn, Hội nghị được nghe đồng chí Lê Hùng Cường, Chủ tịch Công đoàn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2016 và nêu phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho CBCC, người lao động, quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: tiền lương, thưởng, công tác phí, BHXH, BHYT, nâng lương định kỳ, trước niên hạn, hỗ trợ giúp đỡ CB gặp khó khăn và thăm hỏi, chăm lo đời sống của công đoàn đã kịp thời động viên tinh thần. Ngoài ra, Công đoàn tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện đóng góp các loại quỹ với tổng số tiền 41.191.000 đồng. Kết quả năm 2016, Công đoàn TAND tỉnh Long An được Công đoàn viên chức tỉnh công nhận “Công đoàn vững mạnh”; 02 công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016, 02 tập thể và 25 cá nhân nhân đạt xuất sắc trong phong trào CBCC, Người lao động hoạt động công đoàn và phong trào phụ nữ 2 giỏi năm 2016.

Tại Hội nghị, CBCC, Người lao động được nghe báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban chấp hành công đoàn, Nghị quyết của Hội nghị CBCC năm 2017.

Thay mặt Ban lãnh đạo đơn vị, đồng chí Lê Quốc Dũng phát động phong trào thi đua. Đồng chí mong muốn CBCC, người lao động với tinh thần đoàn kết tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2016, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành suất xắc Nghị quyết CBCC năm 2017 đã đề ra.

Mỹ Linh

In Trang | Đóng cửa sổ