URL: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/12575921?pers_id=1751931&item_id=229925283&p_details=1
 
Chi bộ Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo năm 2018
12/01/2018-08:56:00 AM
 
Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, chiều ngày 11/01/2018, tại Hà Nội, Chi bộ Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo năm 2018.
Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, chiều ngày 11/01/2018, tại Hà Nội, Chi bộ Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo năm 2018.

Tham dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Chi bộ.

Báo cáo với Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng uỷ Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo năm 2017, theo đó năm 2017, với đặc điểm là trên địa bàn tình hình tội phạm không có chiều hướng giảm và vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, có nhiều vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có mức án cao nhất Tử hình, xuất hiện những tội danh mới, tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ quan tư pháp trong đó có Tòa án quân sự; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên đều thiếu so với biên chế, trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ không đồng đều. Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, khả năng nhạy bén giải quyết các vấn đề phát sinh, Chi bộ Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội đã thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ của cơ quan đề ra các chủ trương, giải pháp sát, đúng để lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như: Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng cơ quan; lãnh đạo xây dưng Chi bộ; lãnh đạo xây dựng tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Năm 2017, tuy còn một số hạn chế nhưng Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ được giữ vững, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, cơ quan an toàn tuyệt đối. Trong thi đua cơ sở, qua đánh giá của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu thì Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội là một trong số ít đơn vị được Cục Chính trị biểu dương trong cả 3 Quý và năm, là đơn vị dẫn đầu trong Khối các cơ quan bảo vệ pháp luật của Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu. Kết quả cuối năm đơn vị đạt đơn vị Quyết thắng. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được đề cao, nhiều cán bộ, đảng viên được khen thưởng trong thi đua cơ sở ở Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và trong thi đua của các Toà án quân sự cũng như của hệ thống Toà án nhân dân. Chi bộ Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đạt trong sạch, vững mạnh, được Đảng bộ Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu tặng Giấy khen.

Tại Hội nghị, sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2018, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp trong đó tập trung vào sự ghi nhận những thành tích đạt được và những tồn tại khuyết điểm; về phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo và các giải pháp tổ chức thực hiện trong năm 2018. Các đảng viên cũng nhất trí cao với Kế hoạch xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2018. Theo đó, Chi bộ Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Với mục tiêu cao nhất Chi bộ Toà án quân sự Thủ đô Hà Nội đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018, phấn đấu tiếp tục đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện và được cấp trên khen thưởng.

Đỗ Ngọc Bình

In Trang | Đóng cửa sổ