URL: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=199898725&p_details=1
 
Nghị quyết 04/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 192 BLTTDS số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án
08/05/2017-09:29:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ