URL: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=216718264&p_details=1
 
Quyết định 23/QĐ-HĐTTCTP về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp
18/09/2017-03:36:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ