URL: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=242945171&p_details=1
 
Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện
08/05/2018-03:43:00 AM
 

In Trang | Đóng cửa sổ