URL: http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/ttsktand/43713043?pers_id=1751942&item_id=248554081&p_details=1
 
Công văn 470/TANDTC-TCCB về việc đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án 165
28/06/2018-02:37:00 PM
 

In Trang | Đóng cửa sổ